WEBMINÁŘE

0 položek

Jedná se o úvodní ze tří webinářů na téma šermu dlouhým mečem a zápas. První je teoretický úvod na který budou navazovat praktické webináře, kde se budeme zabývat jednotlivými kusy popsanými v knize P. H. Maira a Joachyma Meyera. Každému bude věnován samostatný webinář.

Přihlášení